Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Golub-Dobrzyń.