Lp Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia(roboty budowlane, dostawy, usługi) Przewidywany tryb udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia (w złotych brutto) Przewidywany termin wszczęcia postępowania
1. Przebudowa drogi dojazdowej i budowa chodnika do świetlicy wiejskiej w miejscowości Owieczkowo roboty budowlane Przetarg nieograniczony 350 000,00 zł Styczeń 2019
2. Przebudowa drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostrowite wraz z wejściem do świetlicy i parkingiem roboty budowlane Przetarg nieograniczony 180 000,00 zł Styczeń 2019
3. Przebudowa świetlicy wiejskiej we Wrockach roboty budowlane Przetarg nieograniczony 330 000,00 zł Styczeń 2019
4. Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Skępsk roboty budowlane Przetarg nieograniczony 313 000,00 zł Styczeń 2019
5. Remont świetlicy wiejskiej w Owieczkowie roboty budowlane Przetarg nieograniczony 128 000,00 zł Luty  2019
6. Remont świetlicy wiejskiej w Ostrowitem roboty budowlane Przetarg nieograniczony 114 000,00 zł Luty  2019
7. Przebudowa drogi gminnej Nr 110269C Babiak- gr.gminy - Działyń roboty budowlane Przetarg nieograniczony 465 871,00 zł Maj - Czerwiec 2019
8. Modernizacja pomieszczeń SP Nowogród z przeznaczeniem na przedszkole roboty budowlane Przetarg nieograniczony 283 348,00 zł Kwiecień 2019
9. Przebudowa drogi Ostrowite roboty budowlane Przetarg nieograniczony 300 000,00 zł Maj 2019
10. Rozbudowa drogi gminnej nr 110257 C Kamienny Smug, Węgiersk, Nowogród roboty budowlane Przetarg nieograniczony 160 000,00 zł Luty  2019
11. Remont pomieszczeń w SP Sokołowo roboty budowlane Przetarg nieograniczony 170 000,00 zł Luty  2019
12. Remont pomieszczeń gospodarczych w SP Lisewo roboty budowlane Przetarg nieograniczony 30 000,00 zł