W sprawie:
w sprawie wyboru metody określenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty

Data uchwały:
2020-03-12

Numer uchwały:
XVIII.114.2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Golub-Dobrzyń

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.