Golub-Dobrzyń, dnia 2020.06.17

INFORMACJA

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń informuje, że w dniu 16 czerwca 2020 roku został sporządzony spis wyborców dla wyborów Prezydenta RP zarządzonych na 28 czerwca 2020 r.

Spis wyborców udostępniany jest w urzędzie gminy w dniach od 17 czerwca 2020 r. do 22 czerwca 2020 r. w biurze ewidencji ludności, pokój nr 3 II piętro w godz. od 730 do 1530.

Wszelkich informacji w sprawie spisu wyborców udziela Małgorzata Orzechowska kierownik referatu organizacyjnego ewidencji ludności urzędu gminy Golub-Dobrzyń, pokój nr 3.

 

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

      (-) Marek Ryłowicz