Zamawiający:
Gmina Golub-Dobrzyń

Tytuł przetargu:
Remont pomieszczeń z przeznaczeniem na nowe miejsca przedszkolne w Ostrowitem


CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45331000


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
Określone w SIWZ

Termin realizacji:
15.08.2021 roku

Osoba odpowiedzialna:
Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

Miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń pokój nr 4,

Oferty można składać do:
2021-01-18 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2021-01-18 godz: 12:30

Miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 1 w piwnicy

Kryteria wyboru:
1) Cena /C/ - waga 60
2) Okres gwarancji /G/ - waga 40


Wadium:
2 500,00 zł

Uwagi:


Firmy uczestniczące
GREENSPIN Sp. z o.o. Oddział w Polsce,ul. Chrobrego 94, 87-100 Toruń  
BRT Arkadiusz Krzemiński, Rozpędziny, ul. Piekarska 1, 82-500 Kwidzyn  
RAMIRES Rafał Siemiątkowski, Poćwiardowo 21a, 87-400 Golub-Dobrzyń  
Firma Handlowo Usługowa KOD-BUD Tomasz Dubilis, Mełno 43, 86-330 Mełno   Wygrany