Symbol: SG.2710.1.2021

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie przy użyciu Platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/golub_dobrzyn.