Symbol: SG.2710.3.2021

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.

Przebudowa drogi gminnej nr 110258C Kamienny Smug – Nowogród w km od 0+000 do 0+999 w miejscowości Kamienny Smug

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie przy użyciu Platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/golub_dobrzyn.