Zgodnie z uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Toruniu z dnia 26.03.1990 r, (Dz. Urz. Województwa Toruńskiego z dnia 2.04.1990 r. poz. 72) powstała Gmina Golub-Dobrzyń.
Gmina Golub-Dobrzyń jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego powołanego do organizacji życia publicznego na swoim terytorium.
   Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze gminy z mocy ustawy o samorządzie gminnym stanowią gminną wspólnotę samorządowa, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swoje organy.
   Gmina Golub- Dobrzyń leży w południowo- wschodniej części województwa Kujawsko - Pomorskiego w dolinie rzeki Drwęcy.
   Obszar gminy Golub- Dobrzyń obejmuje 197,4 km2 (tj.19,745 ha) jest największą gminą powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego, 1/3 powierzchni gminy to lasy. W gminie jest 21 sołectw.