Golub-Dobrzyń, dnia 2005-11-15

Or.5327-1/05


Zgodnie z par.3 rozporządzenia Rady Ministrrów z dnia 3 grudnia 2002r. w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania /Dz.U.Nr 215 poz. 1818 z późn.zm./ podaje się do publicznej wiadomości informację jn.:GMINNE CENTRUM REAGOWANIA
MA SWOJĄ SIEDZIBĘ
W URZĘDZIE GMINY GOLUB-DOBRZYŃ
PLAC 1000-LECIA 25, 87-400 GOLUB-DOBRZYŃ
POKÓJ NR 5