Link dla sygnalistów do wysyłki zgłoszeń: https://web.sygnali.pl/#/form/54246211a1f04400a5e5f31f1b51ad54