Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Golub-Dobrzyń

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Gmina
    Dane podstawowe (1)
    Jednostki organizacyjne (0)
        Jednostki Budżetowe (0)
            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (1)
            Zespól Szkolno-Przedszkolny w Galczewie (1)
            Szkoła Podstawowa w Lisewie (1)
            Zespól Szkolno-Przedszkolny w Nowogrodzie (1)
            Zespól Szkolno-Przedszkolny w Ostrowitem (1)
            Szkoła Podstawowa w Węgiersku (1)
            Zespól Szkolno-Przedszkolny we Wrockach (1)
            Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie (1)
        Zakłady Budżetowe (0)
            Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Białkowie (0)
    Przetargi (5)
        2021 r. (7)
        Archiwum do 2020 (0)
            Zamkniete (21)
            Roztrzygniete (159)
            Uniewaznione (29)
    Zapytania ofertowe (16)
    Mienie gminne (1)
    Petycje (9)
    Ochrona Danych Osobowych (1)

Organy
    Kadencja 2006-2010 (0)
        Rada Gminy (0)
            Skład Rady Gminy (1)
            Komisje (0)
                Komisja Rewizyjna (1)
                Komisja Planowania, Przemysłu, Handlu, Budżetu i Finansów (1)
                Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Ładu i Porządku Publicznego (1)
                Komisja Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych, Turystyki i Rekreacji (1)
        Wójt (1)
    Kadencja 2010-2014 (0)
        Rada Gminy (0)
            Sklad Rady Gminy (1)
            Komisje (0)
                Komisja Rewizyjna (1)
                Komisja Planowania, Przemysłu, Handlu, Budżetu i Finansów (1)
                Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Ładu i Porządku Publicznego (1)
                Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych, Turystyki i Rekreacj (1)
        Wójt (1)
    Kadencja 2014-2018 (0)
        Rada Gminy (0)
            Skład Rady Gminy (1)
            Komisje (0)
                Komisja Rewizyjna (1)
                Komisja Planowania, Przemysłu, Handlu, Budżetu i Finansów (1)
                Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Ładu i Porządku Publicznego (1)
                Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych, Turystyki i Rekreacji (1)
        Wójt (1)
    Kadencja 2018-2023 (0)
        Rada Gminy (0)
            Sklad Rady Gminy (1)
            Sklady osobowe stalych Komisji Rady Gminy Golub-Dobrzyn (1)
    Oswiadczenia majatkowe (0)
        ROK 2020 (0)
            Wójt Gminy (1)
            Sekretarz Gminy (1)
            Skarbnik Gminy (1)
            Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydajace decyzje administracyjne w imieniu wójta (16)
            Radni Gminy (15)
        ROK 2019 (0)
            Wójt Gminy (1)
            Sekretarz Gminy (1)
            Skarbnik Gminy (1)
            Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydajace decyzje administracyjne w imieniu wójta (15)
            Radni Gminy (15)
        ROK 2018 (0)
            Wójt Gminy (1)
            Sekretarz Gminy (1)
            Skarbnik Gminy (1)
            Kierownicy jednostek organizacyjnych (11)
            Osoby wydajace decyzje administracyjne w imieniu wójta (4)
            Radni Gminy (15)
        ROK 2017 (0)
            Wójt Gminy (2)
            Sekretarz Gminy (1)
            Skarbnik Gminy (2)
            Kierownicy jednostek organizacyjnych (11)
            Osoby wydajace decyzje administracyjne w imieniu wójta (4)
            Radni Gminy (15)
        ROK 2016 (0)
            Wójt Gminy (1)
            Sekretarz Gminy (1)
            Skarbnik Gminy (1)
            Kierownicy jednostek organizacyjnych (12)
            Osoby wydajace decyzje administracyjne w imieniu wójta (4)
            Radni Gminy (15)
        ROK 2015 (0)
            Wójt Gminy (1)
            Sekretarz Gminy (1)
            Skarbnik Gminy (1)
            Kierownicy jednostek organizacyjnych (10)
            Osoby wydajace decyzje administracyjne w imieniu wójta (5)
            Radni Gminy (15)
        ROK 2014 (0)
            Wójt Gminy (2)
            Sekretarz Gminy (1)
            Skarbnik Gminy (1)
            Kierownicy jednostek organizacyjnych (11)
            Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta (5)
            Radni Gminy- oświadczenia wstępne (15)
            Radni Gminy-oświadczenia właściwe (15)
        ROK 2014 - koniec kadencji (0)
            Wójt Gminy (1)
            Radni Gminy (15)
    Stanowiska Rady Gminy (2)

Urząd Gminy
    Statut (1)
    Struktura organizacyjna (0)
    Regulamin Urzedu (1)
    Zalatwianie spraw (0)
        Alkohol - zezwolenia (0)
        Budowa - procedury (0)
        Dodatki mieszkaniowe (0)
        Dowody osobiste (0)
        Drzewa - zezwolenia na wycinkę (0)
        Działalność gospodarcza (0)
        Ewidencja ludności (0)
        Medale za pożycie małżeńskie (0)
        Nieruchomości - rozgraniczenie (0)
        Nieruchomości - zamiana (0)
        Ochrona środowiska (0)
        Podatek od nieruchomości (0)
        Podatek od posiadania psów (0)
        Podatek od środków transportu (0)
        Podatek rolny i leśny (0)
        Podatki - postępowanie (0)
        Podatki - potrącenia zobowiązań (0)
        Pomoc społeczna (0)
        Psy ras agresywnych (0)
        Skargi i wnioski (0)
        Użytkowanie wieczyste - opłaty (0)
    Prowadzone rejestry i ewidencje (0)
        Rejestr instytucji kultury (1)
        Ewidencja obiektów swiadczacych uslugi hotelarskie, nie bedacych obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Golub-Dobrzyn (1)
    Ogloszenia (614)
    Gminne Centrum Reagowania (1)
    Praca (31)

Mienie gminne na sprzedaż
    Nieruchomosci (17)
    Inne (3)

Współpraca z organizacjami pozarządowymi
    Otwarte konkursy ofert (0)
        Otwarte konkursy ofert w 2021 r. (2)
        Otwarte konkursy ofert w 2020 r. (2)
        Otwarte konkursy ofert w 2019 r. (2)
        Otwarte konkursy ofert w 2018 r. (2)
    Program Wspólpracy z NGO (0)
        Program Wspólpracy z NGO na 2018 r. (3)
        Program Wspólpracy z NGO na 2019 r. (1)
        Program Wspólpracy z NGO na 2020 r. (1)
        Program Wspólpracy z NGO na 2021 r. (1)
        Program Wspólpracy z NGO na 2022 r. (1)

Prawo lokalne
    Uchwaly (0)
        ROK 2021 (60)
        ROK 2020 (79)
        ROK 2019 (83)
        ROK 2018 (88)
        ROK 2017 (78)
        ROK 2016 (70)
        ROK 2015 (74)
        ROK 2014 (79)
        ROK 2013 (52)
        ROK 2012 (64)
        ROK 2011 (69)
        ROK 2010 (69)
        ROK 2009 (48)
        ROK 2008 (72)
        ROK 2007 (65)
        ROK 2006 (23)
    Zarzadzenia (0)
        ROK 2021 (58)
        ROK 2020 (93)
        ROK 2019 (100)
        ROK 2018 (69)
        ROK 2017 (70)
        ROK 2016 (61)
        ROK 2015 (78)
        ROK 2014 (60)
        Rok 2013 (57)
        Rok 2012 (70)
        Rok 2011 (78)
        Rok 2010 (51)
        Rok 2009 (55)
        Rok 2008 (49)
        Rok 2007 (52)
    Budzet Gminy (12)
        Rok 2018 (0)
            Uchwaly Regionalnej Izby Obrachunkowej (0)
            Sprawozdania kwartalne (0)
            Uchwaly Rady Gminy Golub-Dobrzyn oraz Zarzadzenia Wójta Gminy Golub-Dobrzyn w sprawie budzetu (1)
            Bilans Gminy (1)
            Bilans Urzedu Gminy (1)
        Rok 2019 (7)
        Rok 2020 (2)
    Strategia rozwoju Gminy Golub-Dobrzyn (3)
    Strategia Rozwiazywania Problemów Spolecznych w gminie Golub – Dobrzyn. (2)
    Strategia Rozwoju Kultury Gminy Golub-Dobrzyn na lata 2018-2024 (1)
    Program Ochrony Srodowiska Gminy Golub-Dobrzyn (1)
    Plan Gospodarki Odpadami Gminy Golub-Dobrzyn (1)
    Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Golub-Dobrzyn na lata 2007-2015 (1)
    Lokalizacja Inwestycji Celu Publicznego (0)
    Program Aktywnosci Lokalnej dla gminy Golub - Dobrzyn na lata 2010 - 2015 (1)
    Studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego (1)
    Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Golub-Dobrzyn na lata 2016-2020+ (1)
    Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Golub-Dobrzyn na lata 2017-2023 (1)
    Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego (3)
    Raport o stanie Gminy Golub-Dobrzyn za 2018 rok (1)
    Raport o stanie Gminy Golub-Dobrzyn za 2019 rok (1)

Informacje
    Wybory Prezydenta RP 2020 ( 28.06.2020 i 12.07.2020) (22)
    Wybory Prezydenta RP 2020 (10)
    Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019 nowe (12)
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 (12)
    Wybory samorzadowe 2018 (27)
    Publicznie dostepny wykaz danych o srodowisku i jego ochronie (3)
        Formularz A - Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawcz (0)
            2008 rok (9)
            2007 rok (9)
            2006 rok (9)
            2005 rok (7)
            2009 rok (4)
            2010 rok (4)
            2011 rok (2)
            2012 rok (6)
            2013 rok (176)
        Formularz B - Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne (0)
            2008 rok (9)
            2007 rok (14)
            2006 rok (18)
            2005 rok (3)
            2009 rok (5)
            2010 rok (6)
            2012 rok (10)
            2013 rok (168)
        Formularz C - Projekty: polityk, strategii, planów lub programów (0)
        Formularz D - Polityka, strategia, plan lub program (3)
        Formularz F (5)
        Karty informacyjne - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Nowawies (0)
            karta nr 1 - opracowanie ekofizjograficzne (1)
            karta nr 2 - uzgodnienie stopnia szczególowosci prognozy PPIS (1)
            karta nr 3 - uzgodnienie stopnia szczególowosci prognozy RDOS (1)
            karta nr 4 - prognoza (1)
            karta nr 5 - opinia do prognozy PPIS (1)
            karta nr 6 - opinia do prognozy RDOS (1)
            karta nr 7 - projekt planu (1)
        Karty informacyjne - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Sokolowo, obejmujacy dzialke nr 48/3 (0)
            karta nr 1 - opracowanie ekofizjograficzne (1)
            karta nr 2 - uzgodnienie stopnia szczególowosci prognozy PPIS (1)
            karta nr 3 - uzgodnienie stopnia szczególowosci prognozy RDOS (1)
            karta nr 4 - prognoza (1)
            karta nr 5 - opinia do prognozy PPIS (1)
            karta nr 6 - opinia do prognozy RDOS (1)
            karta nr 7 - projekt planu (1)
        Karty informacyjne - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Wrocki (0)
            karta nr 1 - opracowanie ekofizjograficzne (1)
            karta nr 2 - uzgodnienie stopnia szczególowosci prognozy PPIS (1)
            karta nr 3 - uzgodnienie stopnia szczególowosci prognozy RDOS (1)
            karta nr 4 - prognoza (1)
            karta nr 5 - opinia do prognozy PPIS (1)
            karta nr 6 - opinia do prognozy RDOS (1)
            karta nr 7 - projekt planu (1)
    Informacja o nowych okregach i obwodach wyborczych ważne! (2)
    Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015 ważne! (15)
    Referendum ogólnokrajowe 2015 nowe ważne! (11)
    Wybory Prezydenckie 2015 ważne! (14)
    Wybory lawników 2020-2023 (1)
    Wybory lawników 2015 (1)
    Wybory samorzadowe 2014 (25)
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 (12)
    Wybory Sejm, Senat 2011 (5)
    Wybory samorzadowe 2010 (8)
    Wybory Prezydenta RP 2010 (3)
    Wybory Sejm, Senat 2007 (1)
    Wybory na lawników (1)
    Informacja dla przedsiebiorców (1)
    Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Golub-Dobrzyn. (3)

Sekretarz Gminy

Transmisja obrad Rady Gminy (eSesja)
    Transmisja na zywo (1)
    Portal Informacyjny (eSesja) nowe (1)

Zgłoszenia Sygnalistów
    Strona do zglaszania (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij