Zarządzenie Nr 17.2021Wójta Gminy Golub-Dobrzyńz dnia 04 marca 2021 r.w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Golub-Dobrzyń