Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu pisemnym ograniczonym na sprzedaż

działki 127, obręb geodezyjny Macikowo

 

 

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Golub – Dobrzyń, oznaczonej nr działki 127 o powierzchni 0,2800 ha, położonej w obrębie Macikowo, objętej KW TO1G/00002332/8.

 

Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Golub – Dobrzyń Nr 36 z dnia 27 maja 2019 r. w następującym składzie:

Przewodnicząca Komisji: Joanna Frączek

Członkowie:

Małgorzata Mierzejewska

Dorota Węglerska

 

na posiedzeniu w dniu 08 kwietnia 2021 r. zakwalifikowała do udziału w przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż opisanej wyżej nieruchomości Państwo Monika i Krzysztof Rutkowscy

                                                                                                                                                                           

Przewodniczący Komisji

Joanna Frączek

 

Golub – Dobrzyń, 2021-04-08